Business Mediation Summit

Le rendez-vous incontournable de la médiation pour l'entreprise

Programma

10:00 - 10:15 Welkom

10:15 - 12:30

De bemiddeling in al zijn aspecten (bvba Dewit vs. sa Dulac)

Een geschil betreffende de schending van een exclusiviteitsbeding van een distributieovereenkomst gesloten tussen een Belgisch bedrijf, de bvba Dewit en een Zwitsers bedrijf sa Dulac en de verbreking van deze distributieovereenkomst. Het geschil werd meer dan twee jaar geleden ingeleid bij de rechtbank van koophandel en werd nog niet gepleit.

 

Moderator: Theo De Beir, Voorzitter bMediation en Marie-Anne Bastin, advocaat, erkend bemiddelaar, senior partner DS De Backer & Bastin   – Bemiddelaar: Helena De Backer, advocaat, erkend bemiddelaar, senior partner DS De Backer & Bastin – Partijen en advocaten : Gérard Kuyper, advocaat, erkend bemiddelaar, partner at Alterys – Jean Putmans, gedelegeerd bestuurder – Wim Meuwissen, advocaat, erkend bemiddelaar, Agrementor – Gina Van den Borre, erkend bemiddelaar, consulaire rechter, lid van het directiecomitee van de URHB.

FR/NL

12:30 - 13:45 Lunch

13:45 - 14:45 Keuze uit 4 workshops

WS1 – The economics of mediation

It is one thing to use mediation to avoid costs generally, it is another to take advantage of the opportunities presented to obtain a desirable financial outcome in specific cases. In this session, we will look at how parties can have an impact on their results. With reference to real-life examples in both high-stakes and common types of cases, we will look at (a) key negotiation concepts that parties participating in any mediation need to understand (or risk a sub-optimal outcome), (b) key roadblocks that may arise in a mediation and ways of addressing them, and (c ) how to prepare for mediation as a means of delivering satisfactory financial results.

 

Chair: Olivier Willocx (Gedelegeerd bestuurder Beci) –  Speaker: Michaël McIlwrath (Senior Counsel – Litigation at GE Oil & Gas, Florence)

EN

WS2 – Mandatory mediation

On the basis of the Italian mandatory scheme, this session will explore the ratio behind a mandatory mediation scheme and its impact on the mediation process.

 

Chair: Ivan Verougstraete (Secretaris Mam’s) – Speaker: Nicola Giudice (Head of mediation services, Milan Arbitration Center)

EN

WS3 – Le réflexe médiation du juge

Au tribunal de commerce de Liège, magistrats et avocats se sont mobilisés pour promouvoir la médiation au sein même de la juridiction.  Grâce à une intervention pro-active du juge, le projet rencontre un vif succès … quelle en est la clé ?

 

Chair: Patrick Henry (Voorzitter OBFG) – Speaker: Fabienne Bayard (Voorzitter Rechtbank van koophandel, Luik)

FR

WS4 – Hoe een bemiddeling succesvol voorbereiden in bedrijven

De sleutel tot een succesvolle bemiddeling is een begrip van de beginselen in geding en de doelstellingen van het bedrijf. Dit vereist dat iedereen in het bedrijf, van boven tot onder, meegaat in de bemiddeling, en dat de beste uitkomst, de terugvalpositie en de slechtste uitkomst worden bepaald. Door deze bepaling wordt het bedrijf gedwongen de voor- en nadelen van elke mogelijke uitkomst onder ogen te zien, en kan het een afweging maken met betrekking tot de meest geschikte wijze van beslechting van het geschil, en welke praktische stappen in voorkomend geval vereist zijn (voorbereiding, de juiste bemiddelaar kiezen, en het houden van focus tijdens het proces). We zullen de beste praktijken bij voorbereiding van bemiddeling bespreken, evenals hoe het verloop ervan kan worden begeleid op een wijze die de meeste kansen op welslagen biedt.

 

Chair: Joris Lagrou (Voorzitter Federale Bemiddelingscommissie) – Speaker: Kathleen Paisley & Roel Nieuwdorp (Partners Ambos NBGO)

NL

15:00 - 16:00 Keuze uit 4 workshops

WS5 – The economics of mediation

It is often said that mediation “saves” parties money. Financially, however, it is more accurate to talk about “cost avoidance” with reference to the available alternatives of litigation. In this session we will discuss how parties can quantify costs of litigation that will either be incurred or avoided, including external costs (to lawyers and other third parties) and internal costs of non-productive employee time spent on litigation. We will also look at “resolution costs” (the value of paying or receiving an earlier resolution). Finally, we will discuss how ECA’s (Early Case Assessments) can aid counsel in expressing the financial consequences of disputes in terms that parties, especially business leaders, can understand.

 

Chair : Romain Vandebroek (Bestuurder VOBA – OVB) – Speaker: Michaël McIlwrath (Senior Counsel – Litigation at GE Oil & Gas, Florence)

EN

WS6 – Mediation in Europa, trends

Hoe bereiken wij in de EU een “Balanced Relationship”(Art. 1 Mediationrichtlijn) tussen rechtspraak en mediation? Creatieve ideeën in de ontwerp-mediationwet in Nederland”.

Chair: Thierry Gernay (Voorzitter URHB) – Speaker: John Bosnak (NMI registered/ IMI certified mediator)

NL

WS7 – Selecting the right dispute resolution procedure

Based on Bombardier’s Practice, this session will look at objective and subjective criteria that lead a company and its lawyers to choose for going to mediation first.

 

Chair: Theo De Beir (Voorzitter bMedation) – Speaker: Ulrich Hagel (Senior Expert Dispute Resolution, Bombardier Transportation, Berlin)

EN

WS8 – Préparation de la médiation en entreprise

Chair : Véronique Hoed (Bedrijfsjurist Cliniques de l’Europe) – Speaker: Patrick Van Leynseele (Partner Dal & Veldekens)

FR

16:00 - 16:30 Pauze

16:30 - 17:45

Getuigenissen van bedrijven en reporting van de workshops

Ulrich Hagel (Senior Expert Dispute Resolution, Bombardier Transportation, Berlin)

Hugues Fronville (Partner – Audit & Assurances Services, BDO Bedrijfsrevisoren SCRL)

Pierre Schaubroeck (Group General Counsel and Company Secretary at Bekaert)

FR/NL/EN

18:00 - 22:30 Receptie

Wat?

 • een uitdagende bijeenkomst
 • voor en door bedrijfsleiders en adviseurs
 • voor een mentaliteitswijziging
 • naar een constructieve aanpak van geschillen
 • innovatie en creativiteit boven!

Voor wie?

 • Bedrijfsleiders
 • Bedrijfsjuristen
 • Magistraten, rechters in handelszaken en rechters in sociale zaken
 • Advocaten
 • Boekhouders, accountants, fiscalisten en bedrijfsrevisoren
 • Bemiddelaars

Praktische inlichtingen

Donderdag 26 januari 2017
van 13:30 tot 20:30

Erkende permanente vorming: aanvragen in behandeling

€75 (+ BTW) voor leden bMediation/IBJ
€105 (+ BTW) voor niet-leden

Vlerick Business School
Bolwerklaan 21 bus 32
BE-1210 Brussel

Georganiseerd door

 • Cepani
 • Vlerick Business School
 • bMediation
 • IJE IBJ

In samenwerking met

 • Federale Bemiddelingscommissie
 • Ordre Des Barreaux Francophones et Germanophone de Belgique
 • Orde van Vlaamse Balies
 • Gemme Belgium
 • Vlaamse Organisatie voor Bemiddeling & Arbitrage
 • Unions des Juges Consulaires de Belgique
 • Beci
shadow shadow

Copyright © 2017 bMediation. All Rights Reserved – Contact: info@bmediation.eu